مراکز عرضه ماکیماه

مشهد

فروشگاها
سوپر ماركت جردن

بلوار سجاد ، خيابان بهارستان ، بهارستان ١٠

۰۵۱ ۳۷۶۸ ۲۳۱۰

نمايندگي ماكيماه

نبش ابوذر غفاری 7

۰۵۱ ۳۸۴۲ ۵۷۵۸

نمايندگي ماكيماه

بلوار سجاد ، خيابان بهارستان ، بهارستان ١٠/٣

۰۵۱ ۳۷۶۱ ۰۲۳۷

هايپر ماركت كوروش

بلوار خيام ، خيام ١٠ ، خيابان گلايل

۰۵۱ ۳۷۶۲ ۴۵۴۲

ماركت باران

ابتداي بلوار رضويه

۰۵۱ ۳۸۷۶ ۵۶۵۲

پروتئين پاستور

خيابان احمدآباد ، بين پاستور ١٢ و ١٢/١ روبروي بانك صادرات

۰۵۱ ۳۸۴۳ ۵۰۳۱

هايپر ماركت سوپرمن

بلوار صارمي ، بين هاشميه و هنرستان ، نبش سامانيه

۰۵۱ ۳۸۸۴ ۰۰۳۹

پروتئين سجاد

بلوار سجاد ، بنفشه ٦ ، مقابل پارك سجاد

۰۵۱ ۳۷۶۳ ۹۳۳۵

پروتئين فاخته

خيابان سلمان فارسي ، بين كلاهدوز و سلمان ٥

۰۵۱ ۳۸۴۴ ۴۹۶۹

رستوران و فست فود
فست فود كروژ

بلوار خيام ، نبش خيام ١١

۰۵۱ ۳۷۶۰ ۳۹۰۰

۲x۱ پيتزا

خيبان فرهاد ، نبش فرهاد

۰۵۱ ۳۷۶۷ ۳۰۰۰

تاكسي برگر

حاشيه بلوار وكيل آباد ، بين دانش آموز و دانشجو

۰۵۱ ۳۸۹۳ ۵۴۴۸

تاكسي ساندويچ

بلوار هاشميه، هاشميه ٤ چهارراه اول سمت راست

۰۵۱ ۳۸۸۳ ۶۹۹۱

فست فود آنسه

وكيل آباد ، بلوار هاشميه ، نبش هاشميه ١٠

۰۵۱ ۳۸۸۴ ۰۶۵۱

كافي شاپ نبات

فلسطين ٢١ چهارراه اول سمت راست ، نبش صفا

۰۵۱ ۳۸۴۴ ۳۹۱۸

كافي شاپ كيوسك

بلوار سجاد ، خيابان حامد جنوبي ، مقابل پارك جامي

۰۵۱ ۳۶۰۲ ۴۱۲۸

آس برگر

حاشيه بلوار وكيل آباد ، بعد از دانش آموز

رستوران روژه

خيابان هوشيار ، بعد از هوشيار ٧

۰۵۱ ۳۷۶۶ ۶۷۹۳