کارخانه

 مشهد – بزرگراه آسیائی ، شهرک صنعتی توس ، فاز یک ، بلوار تلاش شمالی

تلفن: ۸- ۲۱۳۵ ۰۵۱۳۵۴۱

فاکس: ۲۹۳۳ ۳۵۴۱/ ۰۵۱

دفتر مرکزی

مشهد ، خيابان پاستور ، بين پاستور ١٥ و ١٧ پلاك ٢١٥

تلفن : ۰۵۱۳۸۴۳۵۳۷۱ ، ۰۵۱۳۸۴۳۵۳۷۱

فاکس : ۰۵۱۳۸۴۱۴۱۴۰

alireza-etemadi-makimah

مسئول روابط عمومی

آقای علیرضا اعتمادی

مبایل : ۰۹۱۵۶۱۳۰۳۹۴

واحد فروش تهران​

آقای هوتن مقدم

مبایل : ۰۹۲۱۳۸۴۱۰۰۲

دفتر فروش : ۰۲۱۶۶۷۶۳۸۰۰

۰۲۱۶۶۷۶۲۸۷۷