برگرها
ژامبون ها
کالباس ها
سوسیس ها
غذاهای دریایی
ساندویچ ها
کباب های ترکی
ناگت ها
استیک ها و کباب ها
گوشت منجمد
گوشت تازه
محصولات گوشتي پخته

فرآورده هاي گوشتي روز اروپا

واحد نمونه منتخب از سوی استانداری و فرمانداری و جهاد کشاورزی خراسان رضوی

واحد نمونه منتخب سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از سوی اداره کل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت و دامپزشكي

98 . 51 . 35412135-8

مشهد . شهرک صنعتی توس . فاز یک . بلوار صنعت .صنعت ۳ . شماره ۲۱۱