کد کالا

1302

1314

1304

1308

1514

1512

1510

1317

1601

1602

1603

1605

1313

1606

سینه مرغ پخته شده دودی

سینه مرغ پخته شده اسلایسی

سینه بوقلمون پخته شده دودی

سینه بوقلمون اسلایسی

سینه بوقلمون دودی

بال بوقلمون دودی

ساق ران بوقلمون دودی

پاچین بوقلمون دودی

گوشت گوساله چرخ کرده پخته منجمد

گوشت گوساله چرخ کرده فرآوری شده پخته منجمد

گوشت گوساله ریش شده پخته منجمد

مرغ ریش شده پخته

پاسترامی شترمرغ پخته شده

گوشت فرآوری ریش شده پخته

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

بازگشت

فرآورده هاي گوشتي روز اروپا

واحد نمونه منتخب از سوی استانداری و فرمانداری و جهاد کشاورزی خراسان رضوی

واحد نمونه منتخب سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از سوی اداره کل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت و دامپزشكي

98 . 51 . 35412135-8

مشهد . شهرک صنعتی توس . فاز یک . بلوار صنعت .صنعت ۳ . شماره ۲۱۱